.

Διαφήμιση

 

 

User login

Οριστικός ανάδοχος για τρία οδικά έργα στο νησί της Καλύμνου, που περνούν στο στάδιο της υλοποίησης

Με εντατικούς ρυθμούς η  Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου συνεχίζει να δημοπρατεί έργα βελτίωσης της ασφάλειας στο επαρχιακό οδικό δίκτυο των νησιών, στο πλαίσιο του εκτεταμένου προγράμματος έργων και παρεμβάσεων που στόχο έχουν την αναμόρφωση και αναβάθμιση του οδικού δικτύου αρμοδιότητάς της. 

Τρία ακόμη έργα που θα αναβαθμίσουν σημαντικά το οδικό δίκτυο της Καλύμνου και θα ενισχύσουν την ασφάλειά του, περνούν στο στάδιο της υλοποίησης, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας δημοπράτησης και ανάδειξης οριστικού αναδόχου.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας, η οποία συνεδρίασετην περασμένη Τρίτη,  με τηλεδιάσκεψη, υπό την προεδρία του Περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου,προέβη στην ανάδειξη οριστικού αναδόχου (έγκριση δεύτερου πρακτικού κατακύρωσης του διαγωνισμού στον προσωρινό μειοδότη) των έργων:

«Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας στη θέση Κακιά Σκάλα Ν. Καλύμνου», συνολικού προϋπολογισμού 74.300,00 ευρώ. Οριστικός ανάδοχος αναδείχθηκε η εταιρεία «3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ».

Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η υλοποίηση επεμβάσεων (άρση καταπτώσεων, τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας, κλάδεμα θάμνων και καθαρισμός των τάφρων και των ερεισμάτων) σε τμήματα του επαρχιακού οδικού δικτύου Καστέλι – Αργινώντα της Καλύμνου, με άμεσο στόχο την αναβάθμιση της παρεχόμενης οδικής ασφάλειας.

«Βελτίωση ασφάλειας τμήματος επαρχιακής οδού Πόθια – Βαθύ Ν. Καλύμνου» συνολικού προϋπολογισμού 74.350,00 ευρώ. Οριστικός ανάδοχος αναδείχθηκε η εταιρεία «3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ».

Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η υλοποίηση επεμβάσεων (άρση καταπτώσεων, τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας, επισκευή υφισταμένων στηθαίων ασφαλείας και καθαρισμός των τάφρων τάφρων και των ερεισμάτων) σε τμήματα του επαρχιακού οδικού δικτύου Πόθια – Βαθύ.

«Άρση καταπτώσεων και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας σε τμήμα της επαρχιακής οδού Αργινώντα – Σκάλια Νήσου Καλύμνου»,συνολικού προϋπολογισμού 74.390,00 ευρώ. Οριστικός ανάδοχος αναδείχθηκε η εταιρεία «3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ».

Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η υλοποίηση επεμβάσεων όπως άρση καταπτώσεων, καθαρισμός και μόρφωση τριγωνικής τάφρου, κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας σε τμήματα του επαρχιακού οδικού δικτύου Αργινώντα – Σκάλια.

Η διάρκεια εκτέλεσης των έργων είναι τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο.

Τα έργα χρηματοδοτούνται από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Editorial

BARISTA PRO

Επισκεφθείτε τον ιστότοπο:

www.baristapro.com.gr

“Από τη διαφορετικότητα των γευστικών

επιθυμιών του καταναλωτικού κοινού”.

Από εκεί ξεκίνησαν όλα…

Η Barista Pro είναι μια εταιρεία

που προμηθεύει  επιχειρήσεις

καφεστίασης με καινοτόμα προϊόντα,

τα οποία ξεχωρίζουν για την

ποικιλία και την  εγγυημένη

ποιότητά τους!

H πληθώρα των προϊόντων μας

περιλαμβάνει  καλοκαιρινά

και χειμερινά ροφήματα

για απαιτητικούς καταναλωτές,

ΩΒΕΡΝΗ

ΚΑΦΕ ΩΒΕΡΝΗ. Μεσαιωνική Υπεροχή στη Ρόδο!

Διαφήμιση