.

Διαφήμιση

 

 

User login

ΚΩΣ - ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ προσλήψεις

Η ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ (Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Πρόνοιας, Υγείας και Αστικής Συγκοινωνίας Δήμου Κω) ανακοίνωσε πρόσληψη εργαζόμενων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 8μηνης διάρκειας:

  1. Σύμφωνα με την υπ’ αριθμό ΣΟΧ 1/2021 Ανακοίνωση της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ (ΑΔΑ:Ω3ΞΩΟΞΓΥ-ΠΜ6) συνολικά είκοσι τεσσάρων (24) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, στις ειδικότητες, «ΔΕ Οδηγών Λεωφορείου [Δ΄ (D) κατηγορίας – χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου», «ΔΕ Εκδοτών εισιτηρίων», ΔΕ Ελεγκτών, «ΔΕ Υπαλλήλων Γραφείου Κινήσεως – Σταθμάρχες», «ΔΕ Υπευθύνων Προμηθειών», «ΔΕ Αποθηκαρίων», «ΥΕ Υπαλλήλων καθαριότητας κτιρίων», «ΥΕ Καθαριστών οχημάτων» και «ΥΕ Νυχτοφυλάκων».
  1. Σύμφωνα με την υπ’ αριθμό ΣΟΧ 2/2021 Ανακοίνωση της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ (ΑΔΑ:ΩΙΨΑΟΞΓΥ-Ω0Β) ενός (01) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, στην ειδικότητα «ΔΕ Υπάλληλος Λογιστηρίου».

Οι σχετικές ανακοινώσεις και τα έντυπα αίτησης έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου www.kos.gov.gr .

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αντίστοιχη αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ στην ακόλουθη διεύθυνση: Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Πρόνοιας, Υγείας και Αστικής Συγκοινωνίας Δήμου Κω, Κανάρη 53, Κως, Τ.Κ.: 85300, Ν. Δωδεκανήσου, υπόψη κας Βασιλικής Μουσελλίμη (τηλ. επικοινωνίας :2242022044).

Η  προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 31/3/2021 έως και  9/4/2021.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων:

α) στο δικτυακό τόπο τoυ Δήμου Κω (www.kos.gov.gr),

β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και

γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr) .

Editorial

BARISTA PRO

Επισκεφθείτε τον ιστότοπο:

www.baristapro.com.gr

“Από τη διαφορετικότητα των γευστικών

επιθυμιών του καταναλωτικού κοινού”.

Από εκεί ξεκίνησαν όλα…

Η Barista Pro είναι μια εταιρεία

που προμηθεύει  επιχειρήσεις

καφεστίασης με καινοτόμα προϊόντα,

τα οποία ξεχωρίζουν για την

ποικιλία και την  εγγυημένη

ποιότητά τους!

H πληθώρα των προϊόντων μας

περιλαμβάνει  καλοκαιρινά

και χειμερινά ροφήματα

για απαιτητικούς καταναλωτές,

ΩΒΕΡΝΗ

ΚΑΦΕ ΩΒΕΡΝΗ. Μεσαιωνική Υπεροχή στη Ρόδο!

Διαφήμιση