.

Διαφήμιση

 

 

User login

ΕΡΓΑ ΣΤΗ Δ.Κ ΜΑΣΣΑΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ

Ο Αντιδήμαρχος Αθηνόδωρος Χ. Κωνσταντίνου, σε συνεργασία με τους συνεργάτες του  της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, μεθοδικά προγραμματίζει, συντονίζει και υλοποιεί σωρεία έργων σε ολόκληρο το νησί της Ρόδου.

Σε τρεις μήνες προβλέπεται η ολοκλήρωση των εργασιών στον ποταμό Σκατουλιάρη, σύμφωνα με τη σύμβαση που υπογράφθηκε από το Δήμαρχο Ρόδου κ. Αντώνη Β. Καμπουράκη και την εργοληπτική επιχείρηση του «ΛΑΟΥΔΙΚΟΣ Χ. – ΑΣΠΡΑΚΗ Ι. Ο.Ε.».

Στην Τοπική Κοινότητα Μασσάρων, προγραμματίστηκαν οι εργασίες για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από τη θεομηνία της 5ης Νοεμβρίου 2019. Τότε λόγω των μεγάλων όγκων φερτών και άλλων υλικών που κατέκλυσαν τον Σκατουλιάρη ποταμό, οι ορθογωνικές και κυκλικές διατομές του Τεχνικού έφραξαν, με αποτέλεσμα όλη η ανάντη περιοχή να κατακλυστεί από νερό. Τα βρόχινα ύδατα, βρήκαν τελικά διέξοδο στα ανάντη, ανατολικά και δυτικά, σπάζοντας τα αναχώματα του ποταμού και διερχόμενα ανατολικά και δυτικά, πέρασαν με ορμή δεξιά και αριστερά του Τεχνικού με αποτέλεσμα να υποστεί υποσκαφή. Οι εργασίες που θα εκτελεστούν σύμφωνα με την μελέτη της Υπηρεσίας μας περιλαμβάνουν:

1)Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα καθαρού ύψους 6,0 μέτρων περίπου, στα κατάντη του Τεχνικού και συγκεκριμένα στο Δυτικό (μήκους 11 μέτρα) και στο Ανατολικό (μήκος 18 μέτρα) πρανές (όχθη) του ποταμού. Τα τοιχεία θα λειτουργήσουν για την οριοθέτηση των δυο περιοχών που θα επιχωθούν. 2)Επίχωση των δυο μεγάλων περιοχών Δυτικά (επιφάνεια 350μ2) και Ανατολικά (επιφάνεια 550μ2) του Τεχνικού, οι οποίες έχουν υποσκαφεί λόγω της Θεομηνίας. 3)Τοποθέτηση συρματοκιβωτίων στα κατάντη και κάθετα του Τεχνικού, σε μήκος 11μ (δυτικά) + 15 (ανατολικά) =26 μέτρων (πλάτους 2,0 μέτρων & ύψους 1,50 μέτρων).

Τα συρματοκιβώτια θα τοποθετηθούν έτσι ώστε να οριοθετήσουν την κοίτη στο σημείο ακριβώς μετά τους οχετούς του Τεχνικού και να διοχετεύουν τα βρόχινα ύδατα εντός της κοίτης του ποταμού. 4)Τοποθέτηση Συρματοκιβωτίων, ακριβώς μετά από την κοιτόστρωση του Τεχνικού, έτσι ώστε να αποτραπεί περαιτέρω υποσκαφή της. Συγκεκριμένα θα τοποθετηθεί μπροστά από την κοιτόστρωση σε μήκος 35μ, σε βάθος 1,0μ και για 3 μέτρα μετά το τέλος της κοιτόστρωσης σαρζανετ. 5)Κατασκευή ανοικτού οχετού τραπεζοειδούς διατομής από οπλισμένο σκυρόδεμα, μήκους περίπου 30 μέτρων. Ο οχετός θα παροχετεύει τα όμβρια ύδατα στον ποταμό, από υφιστάμενο μικρό τεχνικό με 2 κυκλικής διατομής αγωγούς, το οποίο βρίσκεται Ανατολικά του Τεχνικού, διερχόμενος πάνω από την νέα Ανατολική επίχωση. 6)Τοποθέτηση μεταλλικών κιγκλιδωμάτων επί της οδού που διέρχεται του Τεχνικού, για την ασφάλεια των διερχόμενων οχημάτων.

Οι παραπάνω εργασίες του έργου έχουν εγγραφεί με προϋπολογισμό 200.000,00€ με Φ.Π.Α 24% στο Τεχνικό Πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό του Δήμου Ρόδου για το έτος 2021 και θα χρηματοδοτηθεί με ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ.

Γραφείο Αντιδημάρχου

Τεχνικών Έργων και Υποδομών Δήμου Ρόδου

Αθηνόδωρου Κωνσταντίνου

Editorial

BARISTA PRO

Επισκεφθείτε τον ιστότοπο:

www.baristapro.com.gr

“Από τη διαφορετικότητα των γευστικών

επιθυμιών του καταναλωτικού κοινού”.

Από εκεί ξεκίνησαν όλα…

Η Barista Pro είναι μια εταιρεία

που προμηθεύει  επιχειρήσεις

καφεστίασης με καινοτόμα προϊόντα,

τα οποία ξεχωρίζουν για την

ποικιλία και την  εγγυημένη

ποιότητά τους!

H πληθώρα των προϊόντων μας

περιλαμβάνει  καλοκαιρινά

και χειμερινά ροφήματα

για απαιτητικούς καταναλωτές,

ΩΒΕΡΝΗ

ΚΑΦΕ ΩΒΕΡΝΗ. Μεσαιωνική Υπεροχή στη Ρόδο!

Διαφήμιση