.

Διαφήμιση

 

 

User login

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ- ΓΝΩΣΗ- ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ

 Το υγιές και καινοτόμο νησιωτικό επιχειρείν στη μεταποίηση στα Δωδεκάνησα έχει πολλούς εκφραστές με σπουδαία επιτεύγματα και διάδραση αλλά αντιμετωπίζει  και πολλά προβλήματα και εμπόδια καθώς δεν υπάρχει ένα σταθερό και φιλικό περιβάλλον από την κεντρική διοίκηση.

Στόχος:

Η δημιουργία ενός νέου Αναπτυξιακού Μοντέλου Πολυεπίπεδης  Διακυβέρνησης, μέσω της αξιοποίησης  και ορθής διαχείρισης  της γεωπολιτισμικής κληρονομιάς, του φυσικού περιβάλλοντος  και της ανάπτυξης νέων παραγωγικών δραστηριοτήτων  και συνεργατικών σχημάτων των νησιών της Δωδεκανήσου.  

Πρέπει να στοχεύσουμε στην ισόρροπη ανάπτυξη του Πρωτογενούς τομέα, με το Δευτερογενή και τον Τριτογενή,  με σεβασμό στον Πολιτισμό, στο Περιβάλλον, στο Ανθρώπινο κεφάλαιο, αναδεικνύοντας νέα προϊόντα και νέες υπηρεσίες  σε οικονομίες κλίμακας ανάλογα με τις ανάγκες και αντοχές αυτών των κοινωνιών.

ü  ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ: ΤΙ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ #ΣΧΕΔΙΟ_ΕΛΛΑΔΑ :

Οι βασικές προτάσεις για τον κλάδο της μεταποίησης στο νησιωτικό περιβάλλον της Δωδεκανήσου, συνοψίζονται στα εξής:

• Δημιουργία Οργανωμένων Χώρων Υποδοχής βιοτεχνικών και βιομηχανικών δραστηριοτήτων. 

• Προώθηση της Έρευνας της Τεχνολογίας και τις Καινοτομίας (Δημιουργία Ειδικού Cluster, λειτουργία Τεχνολογικού Πάρκου κ.τ.λ.).

•   Μεταποίηση Τυποποίηση Αγροτικών Προϊόντων, κα.  Η πιστοποίηση Προϊόντων Π.Ο.Π.

• Ενίσχυση του κλάδου Τροφίμων και Ποτών, διασυνδέοντας  τον τουρισμό με τον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα

Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στην ενίσχυση των νησιωτικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ) με μέτρα για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων:

Απαιτείται:

-Απλούστευση των γραφειοκρατικών διαδικασιών και τη θέσπιση ενός νέου νομικού και διοικητικού πλαισίου που να ευνοεί την επιχειρηματικότητα.

-Θέσπιση ενός νέου χρηματοδοτικού πλαισίου που να ενθαρρύνει τις νέες τεχνολογίες και την καινοτομία.

-Λιγότεροι και δικαιότεροι φόροι:

o   Μείωση  του συντελεστή φορολογίας των επιχειρήσεων από το 29% στο 20%.

o   Πλήρης κατάργηση της έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης

o   Μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 30%.

- Επαναφορά του ΦΠΑ στην εστίαση και τον τουρισμό στο 13% και δυνατότητα για περαιτέρω μείωση του σε αγαθά πρώτης ανάγκης καθώς και σε πολύ μικρά νησιά.

- Άμεση κατάργηση της επικίνδυνης πολιτικής «κατασκευής» της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ που συνδέει την πιθανή διατήρηση των χαμηλών συντελεστών ΦΠΑ στα 5 νησιά (Μυτιλήνη, Χίος, Σάμος, Λέρος, Κως) με τον αριθμό των προσφύγων στις υποδομές των εν λόγω νησιών. Πρόκειται για δυο ζητήματα τελείως άσχετα μεταξύ τους, των οποίων όμως η συσχέτιση δημιουργεί συνθήκες ασφυξίας στα νησιά αυτά.

-Δημιουργία Ειδικού Ταμείο για τη στήριξη των νέων που θέλουν να αρχίσουν τη δική τους  επιχειρηματική δραστηριότητα στα νησιά ( ως start up κεφάλαιο με χαμηλό επιτόκιο) και ένα τριετές πρόγραμμα πλήρους απαλλαγής από τη φορολογία και από τις ασφαλιστικές εισφορές (για συνταξιοδότηση). Υπάρχουν κοινοτικές χρηματοδοτήσεις για τέτοιες δράσεις

ü  Μέτρα για τις Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ)

-Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος.

 -Θέσπιση ειδικού Ακατάσχετου Λογαριασμού.

 -Κατοχύρωση πραγματικής δεύτερης ευκαιρίας για τους επιχειρηματίες που πτώχευσαν χωρίς δόλο.

 -Διευκόλυνση της ένταξης των ΜΜΕ στον εξωδικαστικό συμβιβασμό.

Δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη του, επενδύουμε στα νησιά μας απελευθερώνοντας τις υγιείς, παραγωγικές δυνάμεις τους,  ενισχύοντας την ραχοκοκαλιά της τοπικής οικονομίας, την Μικρο-Μεσαία Τάξη.

Κίνημα_Αλλαγής  # Με πίστη στα Δωδεκάνησα # Με Αξία στους Νησιώτες

Editorial

BARISTA PRO

Επισκεφθείτε τον ιστότοπο:

www.baristapro.com.gr

“Από τη διαφορετικότητα των γευστικών

επιθυμιών του καταναλωτικού κοινού”.

Από εκεί ξεκίνησαν όλα…

Η Barista Pro είναι μια εταιρεία

που προμηθεύει  επιχειρήσεις

καφεστίασης με καινοτόμα προϊόντα,

τα οποία ξεχωρίζουν για την

ποικιλία και την  εγγυημένη

ποιότητά τους!

H πληθώρα των προϊόντων μας

περιλαμβάνει  καλοκαιρινά

και χειμερινά ροφήματα

για απαιτητικούς καταναλωτές,

ΩΒΕΡΝΗ

ΚΑΦΕ ΩΒΕΡΝΗ. Μεσαιωνική Υπεροχή στη Ρόδο!

Διαφήμιση