.

Διαφήμιση

 

 

User login

Αθλητικός Τουρισµός: Το µεγάλο στοίχηµα για τη Ρόδο, βασίζεται στο Rhodes Circuit!

Η αλήθεια είναι, ότι, η Ρόδος πάσχει εδώ και αρκετές δεκαετίες, από έλλειψη δραστηριοτήτων τύπου «ατραξιόν» ικανών να προσελκύσουν υψηλής εισοδηµατικής στάθµης τουρίστες. Χωρίς να απαξιώνεται η σηµασία του µαζικού τουρισµού, προορισµοί, όπως αυτός της Ρόδου, διατηρούνται στην παγκόσµια τουριστική επικαιρότητα και γίνονται ελκυστικοί, µόνον εφόσον διαθέτουν εντυπωσιακές δράσεις.

Με δέος αναφερόµαστε στο Monte Carlo και στις αθλητικές - τουριστικές δραστηριότητες, µε προσέλκυση τουριστών υψηλής εισοδηµατικής στάθµης, λόγω των αγώνων µηχανοκίνητων που διεξάγονται εκεί. Και µάλιστα, χωρίς να έχει τα χαρισµατικά, ποιοτικά και φυσικά, νησιωτικά χαρακτηριστικά. Όσοι δε, αδυνατούν να παραβρεθούν, καθηλώνονται στους τηλεοπτικούς δέκτες, για να παρακολουθήσουν τους αγώνες, διαπιστώνοντας κάθε φορά ότι, συχνοί θαµώνες είναι, αρχηγοί κρατών, µέλη βασιλικών οικογενειών ανά τον κόσµο, πρίγκιπες, ονόµατα του διεθνούς jet -set, καλλιτέχνες παγκοσµίου φήµης, κορυφαίοι αθλητές, διάσηµοι συγγραφείς, γνωστοί δηµοσιογράφοι.

Συχνά - πυκνά, κατά τη διάρκεια των αγώνων, ο τηλεοπτικός φακός, εστιάζεται σε αυτά τα πρόσωπα, ώστε, εκτός του αθλητικού ενδιαφέροντος, η δραστηριότητα να κατατάσσεται στις glamorous δράσεις και το γεγονός να αποκτά επί πλέον, δηµοσιογραφικό, κοινωνικό και τουριστικό ενδιαφέρον. Τι σηµαίνει αυτό; Υψηλότατα επί πλέον εισοδήµατα, για τον επιχειρηµατικό κόσµο της Ρόδου... Και αποτελεί ζητούµενο, κάθε φορά, σε κάθε σύσκεψη για τον τουρισµό, αφού ο αθλητισµός που αφορά σε µηχανοκίνητα, κατατάσσεται στις πρώτες θέσεις δηµοφιλίας και αποδοχών. Με το σκεπτικό αυτό και βασιζόµενος στις πλεονεκτικές ιδιαιτερότητες της Ρόδου, λόγω φυσικού, νησιωτικού περιβάλλοντος, αλλά και στο γεγονός ότι, η Ρόδος υποστήριξε επιτυχώς, διεθνείς διοργανώσεις, o Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζηµάρκος, αγκάλιασε µε θέρµη την ιδέα αναβίωσης του θρυλικού Rhodes Circuit και ο Περιφερειακός Σύµβουλος, Κάλλιστος Διακογεωργίου, ξεκίνησε δυναµικά την υλοποίηση του, έχοντας δίπλα του ένα επιτελείο άξιων συνεργατών, που απαρτίζουν την Οργανωτική Επιτροπή, µε το ίδιο σκεπτικό και τον ίδιο ζήλο.

Μια µορφή τουρισµού εποµένως που κερδίζει συνεχώς έδαφος, είναι ο αθλητικός τουρισµός, αποτελώντας ένα ταχέως αναπτυσσόµενο φαινόµενο, µε παγκόσµιες διαστάσεις και σηµασία, σε πολλά επίπεδα. Σήµερα ο αθλητισµός και ο τουρισµός, αποτελούν δύο µεγάλους κοινωνικούς θεσµούς που γιγαντώθηκαν ειδικότερα µετά το 1960 και αποτελούν δύο κερδοφόρες βιοµηχανίες, που αποφέρουν τεράστια κέρδη. Οι έννοιες του τουρισµού και του αθλητισµού, αλληλοσχετίζονται και έχουν κοινό έδαφος.

Πολλές κυβερνήσεις σε όλο τον κόσµο έχουν αναπτύξει στρατηγικές αθλητικού τουρισµού, οι οποίες έχουν διαφορετικό βαθµό επιτυχίας. Στην ακαδηµαϊκή σφαίρα το πεδίο των δοκιµίων που έχουν γραφεί πάνω στον αθλητικό τουρισµό έχει αυξηθεί µετά το τέλος της δεκαετίας του ’90. Ο αθλητικός τουρισµός είναι ένα φαινόµενο σύγχρονο, αλλά έχει ιστορικές ρίζες.

Οι απαρχές του αθλητικού τουρισµού, εντοπίζονται στην αρχαία Ελλάδα, όπου οι κάτοικοι της εκάστοτε πόλης-κράτους, ταξίδευαν πολύ µακριά, για να παρακολουθήσουν ή να συµµετάσχουν σε σπουδαία αθλητικά γεγονότα, µε σηµαντικότερο, αυτό των Ολυµπιακών Αγώνων (ΟΑ). Ο Ηρόδοτος µάλιστα, στο έργο του, αναφέρει το γεγονός ως αθλητικό περιηγητισµό. Η πρώτη µορφή τουρισµού στην Ιστορία εµφανίζεται λοιπόν, να είναι ο αθλητικός τουρισµός. Δύο άξονες διαχωρισµού της σχέσης αθλητισµού – τουρισµού διέκριναν οι Gammon και Robinson (1997) και τους εκφράζουν µε τις έννοιες «αθλητικός τουρισµός» και «τουριστικός αθλητισµός».

Παράλληλα, δίνουν έναν «στενό» και έναν «ευρύ» ορισµό για κάθε κατηγορία. Στον αθλητικό τουρισµό, η αθλητική δραστηριότητα, αποτελεί το κύριο κίνητρο της µετακίνησης, ενώ το τουριστικό στοιχείο, ενισχύει τη συνολική εµπειρία. Στο στενό του ορισµό, αφορά στα άτοµα που παρακολουθούν ή συµµετέχουν σε ένα ανταγωνιστικό αθλητικό γεγονός. Στον ευρύ ορισµό, αφορά σε άτοµα που ταξιδεύουν, για να συµµετέχουν σε δραστηριότητες αθλητικής αναψυχής, ενεργά ή παθητικά. Το ταξίδι σε αυτή την περίπτωση είναι το κύριο κίνητρο µετακίνησης. Στον στενό του ορισµό αφορά σε άτοµα που ταξιδεύουν και ο αθλητισµός είναι δευτερεύον κίνητρο. Στον ευρύ του επίσης ορισµό, αφορά σε άτοµα τα οποία συµµετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητες σε εντελώς τυχαία ή περιστασιακή βάση κατά τη διάρκεια των διακοπών τους. Τα 3 κύρια συστατικά του αθλητικού τουρισµού, είναι ο αθλητισµός, ο χώρος και ο χρόνος και είναι αλληλένδετα τµήµατα του ίδιου συστήµατος.

Αυτή η προσέγγιση έγινε από τους Higham & Hinch (2003) και µπορεί να βοηθήσει τους αθλητικούς µάνατζερ να επεκτείνουν την αγορά του αθλητικού θεάµατος, µε επαγωγή στον αθλητικό τουρισµό.

Εξετάζοντας τις εµπειρίες των καταναλωτών του αθλητικού τουρισµού οι 28 Bouchet, Lebrun & Auvergne (2004) δηµιούργησαν το Optimal Stimulation Level (OSL), ένα περιεκτικό µοντέλο, που παρουσιάζει τις µεταβλητές που εξηγούν την κατανάλωση αθλητικού τουρισµού (µεταβλητές που σχετίζονται µε την αξία του κάθε ατόµου, χωρικές µεταβλητές και διαπροσωπικές µεταβλητές), συνεχίζει µε το αποτέλεσµα της κατανάλωσης (που σηµαίνει τις εµπειρίες από τη φυσική δραστηριότητα και τον προορισµό) και καταλήγει στις νέες παρατηρούµενες συµπεριφορές (δηλαδή ότι οι συµπεριφορές των αθλητικών τουριστών χαρακτηρίζονται από νέες σχέσεις µε τον εαυτό τους, τον χώρο και τους γύρω τους).

Και σύµφωνα µε την Κοινή διακήρυξη του Γ.Γ. Παγκόσµιου Οργανισµού Τουρισµού Francesco Frangialli και του Προέδρου της ∆ιεθνούς Ολυµπιακής Επιτροπής Jacques Rogge, µε αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα Τουρισµού, στις 27 Σεπτεµβρίου 2004 : «Ο Αθλητισµός και ο Τουρισµός οραµατίζονται κοινούς στόχους : το χτίσιµο γεφυρών κατανόησης µεταξύ των διαφορετικών πολιτισµών, των τρόπων ζωής και των παραδόσεων, η διασφάλιση της ειρήνης µεταξύ των εθνών, η κινητοποίηση των νέων ανθρώπων και η παροχή διασκέδασης, ώστε να ανακουφίζονται από την καθηµερινή πίεση της ζωής. Ο Αθλητισµός - σαν επαγγελµατική δραστηριότητα περιλαµβάνει ένα σεβαστό αριθµό ταξιδιών που πραγµατοποιούνται τόσο για προπονήσεις όσο και για αγώνες σε διάφορους προορισµούς.

Η πλειονότητα των αθλητικών γεγονότων, όπως οι Ολυµπιακοί Αγώνες, τα πρωταθλήµατα ποδοσφαίρου και οι αγώνες αυτοκινήτων έχουν γίνει από µόνα τους µεγάλα τουριστικά εκθέµατα, µεγεθύνοντας κατά αυτό το τρόπο το τουριστικό προϊόν ενός προορισµού. Τόσο ο Αθλητισµός όσο και ο Τουρισµός αποτελούν και οι δύο µαζί ισχυρές δυνάµεις για την ανάπτυξη και την επένδυση στο χώρο των υποδοµών µιας χώρας, όπως αεροδρόµια, δρόµοι, στάδια, ξενοδοχεία και εστιατόρια, που µπορούν να χρησιµοποιηθούν όχι µόνο από τους ντόπιους αλλά και από τους επισκέπτες.

Αυτές οι δύο ωφέλιµες βιοµηχανίες θα αποτελέσουν το έναυσµα για οικονοµική ανάπτυξη, για δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας και για τη δηµιουργία νέων εσόδων. Αλλά ταυτόχρονα, είναι και οι δύο δραστηριότητες µε τις οποίες οι άνθρωποι έρχονται κοντά και αναπτύσσουν ισχυρές διαπροσωπικές σχέσεις. Με αυτό το τρόπο κάνουν τον κόσµο µικρότερο και οι άνθρωποι µαθαίνουν ο ένας από τον άλλο στοιχεία, που αφορούν τόσο τον πολιτισµό του ενός, όσο και τον τρόπο ζωής του άλλου, προσπαθώντας να επιτευχθεί έτσι µια παγκόσµια ειρήνη».

Με εκτίµηση Διακογεωργίου Κάλλιστος

Περιφερειακός Σύµβουλος Ν.Αιγαίου,

Σύµβουλος Επιµελητηρίου Δωδ/Νήσου

Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής “Rhodes Circuit”

Editorial

BARISTA PRO

Επισκεφθείτε τον ιστότοπο:

www.baristapro.com.gr

“Από τη διαφορετικότητα των γευστικών

επιθυμιών του καταναλωτικού κοινού”.

Από εκεί ξεκίνησαν όλα…

Η Barista Pro είναι μια εταιρεία

που προμηθεύει  επιχειρήσεις

καφεστίασης με καινοτόμα προϊόντα,

τα οποία ξεχωρίζουν για την

ποικιλία και την  εγγυημένη

ποιότητά τους!

H πληθώρα των προϊόντων μας

περιλαμβάνει  καλοκαιρινά

και χειμερινά ροφήματα

για απαιτητικούς καταναλωτές,

ΩΒΕΡΝΗ

ΚΑΦΕ ΩΒΕΡΝΗ. Μεσαιωνική Υπεροχή στη Ρόδο!

Διαφήμιση