.

Διαφήμιση

 

 

User login

Εμπλοκή στην εκλογή του νέου προέδρου της Εθνικής Τράπεζας

Την αναβολή του ΔΣ της Εθνικής Τράπεζας που επρόκειτο να συνέλθει σε σώμα και να εκλέξει πρόεδρο τον κ.Παναγιώτη Θωμόπουλο ζήτησε και πέτυχε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), ο μεγαλύτερος μέτοχος με ποσοστό 40% περίπου, σύμφωνα με έγκυρες πηγές.

Το ΔΣ συνήλθε για να πληρώσει τις θέσεις της προέδρου κ. Λούκας Κατσέλη και των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών κ. Σπύρου Θεοδωρόπουλου και κ. Δημητρίου Αφεντούλη που παραιτήθηκαν.

Το ΔΣ της Εθνικής αψήφησε την πρόταση του ΤΧΣ να εκλέξει τον κ. Δημήτρη Τσιτσιράγκο, στέλεχος της IFC, βραχίονα της Παγκόσμιας Τράπεζας, και επέλεξε με ευρεία πλειοψηφία τον κ. Παναγιώτη Θωμόπουλο, πρώην υποδιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, για εκτελεστικό μέλος του ΔΣ σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Ο κ. Θωμόπουλος προορίζετο να αναλάβει πρόεδρος της Εθνικής στη θέση της παραιτηθείσας κ. Κατσέλη όταν το ΔΣ θα συνέρχετο σε σώμα. Το ΔΣ επέλεξε επίσης τον κ. Claude Piret, ο οποίος προτάθηκε ως υποψήφιος προέδρος της Επιτροπής Ελέγχου του ΔΣ, και του κ. Σπύρου Λορεντζιάδη που προτάθηκε ως υποψήφιο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ.

Ομως, το ΔΣ της Εθνικής αναβλήθηκε μέχρι νεωτέρας με την πρωτοβουλία των κινήσεων να περνά στο ΤΧΣ.

Εν τω μεταξύ, προσωρινός πρόεδρος της Εθνικής αναλαμβάνει το αρχαιότερο μέλος του ΔΣ.

Η εκτελεστική επιτροπή του ΤΧΣ αναμένεται να εισηγηθεί στο Γενικό Συμβούλιο την στάση θα κρατήσει από εδώ και πέρα.

Σημειώνεται ότι η εκτελεστική επιτροπή του Ταμείου αποτελείται από τρία μέλη. Τον κ. Δημήτρη Φραγκέτη που εκπροσωπεί την Τράπεζα της Ελλάδος, τον Γάλλο Ερίκ Τουρέ, πρώην στέλεχος της Ernst & Young στην Ελλάδα, και τον πρόεδρο Βασίλη Κατσικιώτη.

Ομως, ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες θέλουν τον κ. Κατσικιώτη από τις ΗΠΑ να έχει δεύτερες σκέψεις για την αποδοχή της θέσης του διευθύνοντα συμβούλου του ΤΧΣ.

Επομένως, η εισήγηση της εκτελεστικής επιτροπής στο Γενικό Συμβούλιο αναφορικά με την στάση που θα πρέπει να κρατήσει το Ταμείο θα βασισθεί πιθανόν σε ομόφωνη απόφαση των δυο εναπομεινάντων μελών της.

Το ΤΧΣ έχει ουσιαστικά δυο επιλογές τονίζουν οι επαίοντες.

Πρώτον, να αποδεχθεί την εκλογή του κ. Θωμόπουλου στη προεδρία της Εθνικής. Δεύτερον, να συγκαλέσει έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων που θα κριθεί να εγκρίνει τα νέα μέλη στο ΔΣ της Εθνικής.

Η Εθνική Τράπεζα εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει:

Η Εθνική Τράπεζα στο πλαίσιο της προβλεπόμενης από το κανονιστικό πλαίσιο διαδικασίας ανασυγκρότησης του Διοικητικού της Συμβουλίου ανακοινώνει:

α) Την παραίτηση της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κας Λούκας Κατσέλη καθώς και των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών κ. Σπύρου Θεοδωρόπουλου και κ. Δημητρίου Αφεντούλη. Η Εθνική Τράπεζα τους ευχαριστεί θερμά για την προσφορά τους στο έργο του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας καθώς και την ουσιαστική συμβολή τους στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού και αναδιάρθρωσης του Ομίλου της.

β) Την εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόλυτη πλειοψηφία νέων μη εκτελεστικών μελών σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων και συγκεκριμένα του κ. Παναγιώτη – Αριστείδη Θωμόπουλου, ο οποίος προτάθηκε ως υποψήφιος Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, του κ. Claude Piret, ο οποίος προτάθηκε ως υποψήφιος Προέδρος της Επιτροπής Ελέγχου του ΔΣ, και του κ. Σπύρου Λορεντζιάδη, ο οποίος προτάθηκε ως υποψήφιο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ, σύμφωνα με το αποτέλεσμα διεθνούς ανοικτής διαδικασίας επιλογής.

Ο κ. Παναγιώτης Αριστείδης Θωμόπουλος έχει σημαντική εμπειρία 40 ετών στον χρηματοπιστωτικό τομέα και βαθιά γνώση του ευρωπαϊκού τραπεζικού ρυθμιστικού πλαισίου, αφού διετέλεσε, εκτός των άλλων, επί σειρά ετών, Υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Πρόεδρος της Eurobank, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ της Εθνικής Τράπεζας καθώς και Εκτελεστικός Πρόεδρος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

Ο κ. Claude Piret κατέχει εκτεταμένη εμπειρία στo διεθνή χρηματοπιστωτικό τομέα, έχοντας μία καριέρα άνω των 35 ετών σε διεθνείς τραπεζικούς οργανισμούς. Έχει διατελέσει σε υψηλόβαθμες θέσεις επί σειρά ετών στον Όμιλο η Dexia Group, και διαθέτει εκτενή εμπειρία μεταξύ άλλων σε θέματα ελεγκτικής και στους τομείς της διαχείρισης κινδύνων και της διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων.

Ο κ. Λορεντζιάδης διαθέτει πολυετή εμπειρία στον ελεγκτικό και στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Είναι πιστοποιημένος ορκωτός ελεγκτής, πρώην εταίρος της Arthur Andersen καθώς και της ΕΥ με πλούσια εμπειρία στους τομείς εταιρικής διακυβέρνησης, εσωτερικού ελέγχου και χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Έχει διατελέσει μέλος σε πολυάριθμα ΔΣ κυρίως του χρηματοπιστωτικού τομέα ενώ τα τελευταία δέκα χρόνια είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ του Ομίλου Eurobank.

Συγκεκριμένα, η Εθνική Τράπεζα ολοκλήρωσε εχθές με επιτυχία την ανοικτή διεθνή διαδικασία επιλογής Προέδρου ΔΣ, Προέδρου Audit Committee και μη εκτελεστικών μελών, η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής των διεθνών βέλτιστων πρακτικών επιλογής στελεχών με σκοπό την επιτυχή ανασύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και τις διατάξεις του Ν. 3864/2010, όπως ισχύει σήμερα. Στο πλαίσιο αυτό υποβλήθηκαν τριακόσιες (300) αιτήσεις υποψηφιότητας από είκοσι μία (21) διαφορετικές χώρες οι οποίες αξιολογήθηκαν από τη διεθνή εταιρεία επιλογής στελεχών Egon Zehnder μέσω των γραφείων της στο Λονδίνο, τις Βρυξέλλες και την Αθήνα.

Όλες οι υποψηφιότητες που πληρούσαν τα κριτήρια καταλληλότητας του Ν. 3864/2010 όπως ισχύει, εξετάστηκαν από την Επιτροπή Υποψηφιοτήτων της Τράπεζας στην οποία συμμετέχει εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας χωρίς καμία εξαίρεση και αξιολογήθηκαν βάσει κριτηρίων προκαθορισμένων από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας και από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Μέσα από τη συγκεκριμένη διαδικασία η Εθνική Τράπεζα απέδειξε για άλλη μια φορά εμπράκτως τη δέσμευσή της για την τήρηση των διεθνών βέλτιστων πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης καθώς και των αρχών διαφάνειας και αξιοπιστίας.

Μετά την υποβολή των σχετικών προτάσεων, η διαδικασία ανασυγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου πρόκειται να ολοκληρωθεί τις προσεχείς ημέρες.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, η εκλογή των νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου πιστωτικού ιδρύματος τελεί υπό την έγκριση και τον διαρκή έλεγχο του Ενιαίου Μηχανισμού Εποπτείας (Single Supervisory Mechanism – SSM) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

http://www.ert.gr/ebloki-stin-eklogi-tou-neou-proedrou-tis-ethnikis-trap...

Editorial

BARISTA PRO

Επισκεφθείτε τον ιστότοπο:

www.baristapro.com.gr

“Από τη διαφορετικότητα των γευστικών

επιθυμιών του καταναλωτικού κοινού”.

Από εκεί ξεκίνησαν όλα…

Η Barista Pro είναι μια εταιρεία

που προμηθεύει  επιχειρήσεις

καφεστίασης με καινοτόμα προϊόντα,

τα οποία ξεχωρίζουν για την

ποικιλία και την  εγγυημένη

ποιότητά τους!

H πληθώρα των προϊόντων μας

περιλαμβάνει  καλοκαιρινά

και χειμερινά ροφήματα

για απαιτητικούς καταναλωτές,

ΩΒΕΡΝΗ

ΚΑΦΕ ΩΒΕΡΝΗ. Μεσαιωνική Υπεροχή στη Ρόδο!

Διαφήμιση