.

Διαφήμιση

 

 

User login

Ομιλία του Δημήτρη Γάκη στη Βουλή για το νησιωτικό ΦΠΑ και τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις για την εφαρμογή ουσιαστικής νησιωτικής πολιτικής

Τις προϋποθέσεις για τη δημιουργία ενός «χάρτη βιώσιμης ανάπτυξης» για τα νησιά και τους επιμέρους στόχους του, ανέλυσε ο Δημήτρης Γάκης στην εισήγηση του για την έκθεση της Υποεπιτροπής Νησιωτικών και Ορεινών Περιοχών της Βουλής, την Τετάρτη 21.09.16.

Ο πρόεδρος της Υποεπιτροπής, στην ομιλία του, αναφέρθηκε στην ανάγκη κατάρτισης ενός χάρτη ανάπτυξης για τη νησιωτική Χώρα. «Η επεξεργασία και η εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου μακρόπνοου αναπτυξιακού σχεδίου με καινοτόμες δράσεις που θα διαμορφώσουν ένα σταθερό οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη βιώσιμη ανάπτυξη στις νησιωτικές και παράκτιες περιοχές. Με κύριο στόχο του - να μείνουν οι νέοι στον τόπο τους», είπε χαρακτηριστικά. Αυτό θα επιτευχθεί, χρησιμοποιώντας κατάλληλα τα θεσμικά «εργαλεία» - τις συνταγματικές και ευρωπαϊκές επιταγές για τη στήριξη της «νησιωτικότητας», καθώς και με την ενεργοποίηση της αναγκαίας σύγχρονης προσέγγισης στην άσκηση νησιωτικής πολιτικής. Μιας πολιτικής, που προϋποθέτει την έγκαιρη υιοθέτηση ρεαλιστικών, μεσοπρόθεσμων και στρατηγικών αναπτυξιακών επιλογών που προωθούν την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή των νησιωτικών, διασυνοριακών και ορεινών περιοχών που πλήττονται από σοβαρά και μόνιμα φυσικά και δημογραφικά προβλήματα.

Στο πλαίσιο αυτό, σημείωσε ο Δημήτρης Γάκης, η κατάρτιση ενός «στρατηγικού αναπτυξιακού σχεδίου για τα νησιά», δεν πρέπει να αποτελεί απλά ένα τίτλο σε ένα ακόμα ευρωπαϊκό ή εθνικό κείμενο. Με την πρωτοβουλία αυτή, συμβάλλουμε, στο μέτρο που μας αναλογεί, στη συζήτηση για μια οικονομική/αναπτυξιακή στρατηγική που αφορά ειδικά στα μικρά και απομακρυσμένα νησιά του Αιγαίου, ιδίως σε αυτά που επηρεάζονται από το μεταναστευτικό πρόβλημα.

«Με διαπραγματευτικό εργαλείο και «σύμμαχό» μας, τη μελέτη για το νησιωτικό ΦΠΑ και το πρόσφατο Ψήφισμα που υιοθέτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την αντιμετώπιση των δυσκολιών λόγω των αυξημένων μεταναστευτικών ροών στις νότιες νησιωτικές περιοχές της Ευρώπης, «ιδίως των κρατών που υπάγονται σε προγράμματα οικονομικής προσαρμογής», θα πρέπει να θέσουμε ξανά σε νέα βάση τη συζήτηση για τις ειδικές φορολογικές ρυθμίσεις για τα νησιά, όπως και για τις οικονομικές και αναπτυξιακές μας προτεραιότητες», είπε ο βουλευτής Δωδεκανήσου.

Ειδικότερα για το νησιωτικό ΦΠΑ, στην εισήγηση αναφέρεται, ότι είναι σημαντικό να κατανοηθεί, ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε σε μέτρα που εκτός από τη βελτιστοποίηση της αποτελεσματικότητας του φοροεισπρακτικού μηχανισμού θα οδηγούν στην ανόρθωση της γενικότερης οικονομικής δραστηριότητας. Έτσι, θα ελαχιστοποιηθούν οι ενδεχόμενες συνέπειες που έχει η κατάργηση του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου, τι στιγμή που γενικώς η αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης – όλες οι μελέτες αυτό δείχνουν- οδηγεί σε αύξηση του κόστους ζωής των κατοίκων των νησιών, με μεσοπρόθεσμες επιπτώσεις σε θέματα ανταγωνιστικότητας των νησιωτικών προϊόντων και των τουριστικών επιχειρήσεων. Όπως, χαρακτηριστικά σημειώνεται, αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την αύξηση της εισπραξημότητας στον ΦΠΑ από τους επιχειρηματίες, που φέρνει και αύξηση των φορολογικών εσόδων από εισόδημα, την καταπολέμηση της παραοικονομίας και μέσα από τον εκσυγχρονισμό της οικονομίας, που κυρίως, θα πρέπει να έχει έμφαση στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, τον κορμό δηλαδή της νησιωτικής οικονομίας.

«Η νησιωτική ανάπτυξη, δεν είναι αυτόματη διαδικασία, αλλά θα εξαρτηθεί – πέραν των ως άνω θεσμικών πρωτοβουλιών - από την ενεργητική συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών, από τη δυνατότητα της δημόσιας διοίκησης να εκσυγχρονιστεί μέχρι και στο επίπεδο του πιο μικρού νησιωτικού Δήμου και από τη δημιουργία ενός πιο ελκυστικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος, που θα ευνοεί το μικρομεσαίο επιχειρείν και θα ενισχύει την καινοτομία. Με την υλοποίηση δράσεων που θα αναπτύσσουν και θα ενισχύουν τα ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά της τουριστικής εμπειρίας και θα στηρίζουν τις πρωτοβουλίες και την καινοτομία των μικρών επιχειρηματιών», τονίζεται στο κείμενο της εισήγησης του Δημήτρη Γάκη που ενέκρινε η Υποεπιτροπή για την έκθεσή της.

Editorial

BARISTA PRO

Επισκεφθείτε τον ιστότοπο:

www.baristapro.com.gr

“Από τη διαφορετικότητα των γευστικών

επιθυμιών του καταναλωτικού κοινού”.

Από εκεί ξεκίνησαν όλα…

Η Barista Pro είναι μια εταιρεία

που προμηθεύει  επιχειρήσεις

καφεστίασης με καινοτόμα προϊόντα,

τα οποία ξεχωρίζουν για την

ποικιλία και την  εγγυημένη

ποιότητά τους!

H πληθώρα των προϊόντων μας

περιλαμβάνει  καλοκαιρινά

και χειμερινά ροφήματα

για απαιτητικούς καταναλωτές,

ΩΒΕΡΝΗ

ΚΑΦΕ ΩΒΕΡΝΗ. Μεσαιωνική Υπεροχή στη Ρόδο!

Διαφήμιση