.

Διαφήμιση

 

User login

«Αίτημα του Δήμου Χάλκης για άμεση ενίσχυση του ιατρικού προσωπικού του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Χάλκης»

Αξιότιμε κύριε  Υπουργέ,

Η Χάλκη όπως θα γνωρίζετε είναι ένασχετικά μικρόνησί της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και της Δωδεκανήσου,όπουδιαμένουν μόνιμα περίπου 350 κάτοικοι. Ωστόσο,κατά τη θερινή περίοδο ο συνολικός πληθυσμός του νησιού υπέρπενταπλασιάζεται και κάποιες ημέρες ξεπερνά τα 2000 άτομα. Όλος αυτός ο πληθυσμός καλύπτεται υγειονομικά από το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο (ΠΠΙ) του νησιού.

Στο ΠΠΙ Χάλκης υπηρετούν σήμερα μόλιςένας αγροτικός ιατρός και μία νοσηλεύτρια. Αυτοί έχουν επωμιστεί το μεγάλο βάρος της καθημερινής περίθαλψης όλων των κατοίκων και των παραθεριστών, συνεπικουρούμενοι περιστασιακά και εν μέρει από τους Γιατρούς του Κόσμου και μία νοσηλεύτρια που έχει διαθέσει το ΊδρυμαΛοχαγού Φανουράκη. Θα πρέπει μάλιστα να τονιστεί ότι για αρκετά μεγάλες χρονικές περιόδους η θέση του αγροτικού ιατρού δεν καλύπτεται από τις προκηρύξεις του Υπουργείου Υγείας, οπότε τη θέση καλύπτουν εκ περιτροπής είτε κάποιος οπλίτης ιατρός είτε κάποιος ιατρός από το Κέντρο Υγείας Έμπωνα, όπου ανήκει το ΠΠΙ Χάλκης.

Όπως είναι ευνόητο,ο φόρτος εργασίας είναι ιδιαίτερα μεγάλος για έναν ιατρό υπηρεσίας υπαίθρου και μία νοσηλεύτρια, καθώς ελλείψει κάποιου αντικαταστάτη οι δυο αυτοί υγειονομικοί υπάλληλοι δεν έχουν ωράριο στη δουλειά τους, εφόσον ανά πάσα στιγμή πρέπει να είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν οποιοδήποτε περιστατικό προκύψει, είτε στο Ιατρείο είτε με κατ’ οίκον επισκέψεις.Ακόμα και όταν πρέπει να πάρουν την νόμιμη άδειά τους, αντικαθίστανται από προσωπικότου Κέντρου Υγείας Έμπωνα,το οποίο ωστόσο επίσης παρουσιάζει προβλήματα ως προς τη στελέχωσή του. Επιπροσθέτως, το έλλειμμα προσωπικού στο ΠΠΙ γίνεται ακόμα εμφανέστερο, όταν απαιτείται να πραγματοποιηθεί διακομιδή ασθενούς στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου με συνοδεία, οπότε μένει μόνον ένας υγειονομικός σε ολόκληρο το νησί για αρκετές ώρες.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι:

α) Κατά το παρελθόν το ΠΠΙ Χάλκης διέθετε ειδικευμένο ιατρό (επιμελητή) εκτός του αγροτικού ιατρού

β) Οι ιατροί υπηρεσίας υπαίθρου, σπανίως καλύπτουν τη θέση του ιατρού στο νησί, συνήθως εξαιτίας των γνωστών αντικειμενικών δυσχερειών που παρατηρούνται στις άγονες, νησιωτικές περιοχές, αλλά και όταν το κάνουν, δεν διαθέτουν ως επί το πλείστον ικανή ιατρική εμπειρία για να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες που ανακύπτουν, ελλείψει επιμελητή ιατρού

γ)Πολλά νησιά που έχουν μικρότερο πληθυσμό και δεν δέχονται αντίστοιχα μεγάλο όγκο τουριστών, διαθέτουν περισσότερες θέσεις αγροτικών ιατρών, αλλά καλύπτονται ταυτόχρονα και από ειδικούς ιατρούς (επιμελητές)

δ) Η υγειονομική κρίση εξαιτίας της πανδημίας του Κορωναιού έθεσε νέες απαιτήσεις στο χώρο της υγειονομικής κάλυψης των νησιωτικών περιοχών, οι οποίες θα γίνουν ακόμα μεγαλύτερες σε ένα νέο επερχόμενο κύμα της πανδημίας

θα θέλαμε να αιτηθούμε την στελέχωση του ΠΠΙ Χάλκης με:

α) Έναν τουλάχιστον ειδικευμένο ιατρό (επιμελητή)

β) Έναν ακόμα ιατρό υπηρεσίας υπαίθρου, κατά προτίμηση επί θητεία.

Ως νέα δημοτική αρχή,αφουγκραζόμενοι την αγωνία των κατοίκων του ακριτικού νησιούμας, που γίνεται και δικιά μας αγωνία, αντιμετωπίζουμε χωρίς φόβο αλλά με σύνεση και πρόνοια το ζήτημα της υγειονομικής κάλυψης του τόπου μας. Για το λόγο αυτόσας παρακαλούμε ναεξετάσετε με τη δέουσα προσοχή το δίκαιο αίτημάμας και νασυνεπικουρήσετεμε όποιον τρόπο κρίνετε εσείς ευχερέστερο. Ένεκα μάλιστα της επερχόμενης τουριστικής περιόδου, με τις ιδιαίτερες συνθήκες που αυτή επιφέρει και απαιτούν εγρήγορση και οργάνωση στα ζητήματα που άπτονται του χώρου της υγείας, προσβλέπουμε σε άμεση και κατάλληλη στελέχωση του ΠΠΙ Χάλκης.

Ευχής έργον είναιστα εγκαίνια που θα γίνουν στο νέο δημοτικό κτίριο, όπου και μεταφέρθηκε μόλις προ λίγων ημερών, το ΠΠΙ Χάλκης να αποδειχθεί επαρκώς επανδρωμένο και πανέτοιμο να δεχθεί κατοίκους και τουρίστες, αποδεικνύοντας σε όλους ότι ο όμορφος τόπος μας δεν είναι απλά φιλόξενος αλλά και ασφαλής.

Editorial

Διαφήμιση