Διαφήμιση

 

 

 

 

User login

Αδήριτη ανάγκη άμεσης στελέχωσης του Θεραπευτηρίου «Άγιος Ανδρέας»

Κυρία Υπουργέ,

Με μεγάλη μου λύπη διαπίστωσα κατά την επίσκεψή μου τη Μεγάλη Τετάρτη 3 Απριλίου 2018, στο Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Παίδων Ρόδου «Άγιος Ανδρέας», την αυξημένη έλλειψη απασχόλησης κυρίως νοσηλευτικού προσωπικού. Έλλειψη, η οποία καθιστά ιδιαίτερα δυσχερή την ορθή λειτουργία της παρούσας Μονάδος Κοινωνικής Φροντίδας της Ρόδου.  

Το Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Παίδων Ρόδου «Άγιος Ανδρέας», στεγάζεται σε ακίνητο που βρίσκεται στην περιοχή Παραδείσι της Ρόδου. Πρόκειται για Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), το οποίο υπόκειται στη δικαιοδοσία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με αποτέλεσμα να είστε η μόνη που δύναστε να παράσχετε λύση στο πρόβλημα υποστελέχωσής του.

Στις συνολικά τέσσερις (4) Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας που λειτουργούν υπό κοινή «ομπρέλα» στο νησί της Ρόδου (Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Θηλέων Ρόδου, Οίκος Ευγηρίας Δωδεκανήσου Χαραλάμπειο Γηροκομείο, Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Παίδων Ρόδου Άγιος Ανδρέας, Κέντρο Αποθεραπείας Φυσικής και Κοινωνικής Αποκατάστασης Ρόδου Κ.Α.Φ.Κ.Α), απασχολούνται συνολικά - κατά τη σχετική μας ενημέρωση - ενενήντα επτά (97) εργαζόμενοι, οι οποίοι παράσχουν τις ανεκτίμητης αξίας υπηρεσίες τους σε εκατόν είκοσι πέντε (125) κατά περίπτωση τρόφιμους ή περιθαλπόμενους. Σε αυτές τις Μονάδες, απαιτείται η άμεση πρόσληψη νοσηλευτών, μαγείρων, καθαριστών κτλ. Ωστόσο, το βασικότερο μέλημα των απασχολουμένων, είναι η άμεση στελέχωση και των τεσσάρων (4) μονάδων τουλάχιστον με δεκαπέντε (15) νοσηλευτές (!)

Σε ότι αφορά στο Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Παίδων Ρόδου «Άγιος Ανδρέας», στο οποίο επιβάλλεται να εκτελούνται προγράμματα φυσικοθεραπείας, εργοθεραπείας, φαρμακευτικής περίθαλψης, κοινωνικής υποστήριξης, λογοθεραπείας κ.α., απαιτείται κατά προτεραιότητα η πρόσληψη τουλάχιστον τριών (3) νοσηλευτών, πλήρους απασχόλησης.

Για την κατά το δυνατό αρτιότερη λειτουργία της Μονάδος Κοινωνικής Φροντίδας και την αδήριτη ανάγκη στελέχωσής της, μπορούν να σας ενημερώσουν αναλυτικότερα και αρμοδίως οι άριστοι λειτουργοί της (διοίκηση και επιστημονικό προσωπικό), ώστε να αποφασίσετε κατά την κρίση σας, την καλύτερη αμεσότερη αντιμετώπιση του προβλήματος.

Βέβαιος για την κατανόηση και επίλυση του ζητήματος κατά το εφικτό, αναμένω εναγωνίως τις ενέργειές σας, που αφορούν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, που μας έχουν πραγματική ανάγκη.

Γράφεις ελεύθερα...

Μακριά από την παγίδα του δήθεν αυτονόητου.Του Ηλία Καραβόλια.

http://www.readfree.gr/node/11915

Editorial

SILK OIL - Κοινωνική προσφορά για τέταρτη χρονιά!

 Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, η Ροδίτικη εταιρία υγρών καυσίμων «Silk Oil» διοργανώνει τη δική της ξεχωριστή κοινωνική δράση, που έχει αγκαλιαστεί από όλους τους Ροδίτες! Με τις φθηνότερες τιμές της αγοράς, από σήμερα 15 Δεκεμβρίου 2017 και έως 31 Μαρτίου 2018 η «Silk Oil» και πάλι προσφέρει με κάθε 10 λίτρα βενζίνης, 1 λεπτό του Ευρώ  στο «Κοινωνικό Παντοπωλείο» της Ρόδου!

ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

Βοηθά τους συνανθρώπους μας, στηρίζει την τοπική οικονομία, τονώνει την αγορά της Ρόδου, κάνοντας πραγματικά κάτι πολύ απλό!

Katerina Day Spa

 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Katerina dayspa τηλ.22410-31016

Διαφήμιση